Ongediertepreventie en -bestrijding

Bel gratis met:

0800-2123

Ongediertepreventie en -bestrijding

Ongediertepreventie en -bestrijding is vakwerk, aanwezigheid van ongedierte is voor de mens ongewenst. Ongedierte beschadigt materialen en bedreigt onze gezondheid. Ongediertebestrijding voor:

  • ratten
  • muizen
  • zilvervisjes
  • kakkerlakken
  • mieren
  • wespen
  • houtworm
  • boktor

Voor effectieve bestrijding van ongedierte en de door dit ongedierte verspreide micro-organismen en smetstoffen is deskundigheid vereist. Onze specialisten beschikken over het wettelijk vereiste vakbekwaamheidsdiploma en worden regelmatig bijgeschoold met betrekking tot ongediertebestrijding -preventie en het bestrijden daarvan.

Zij beschikken niet alleen over voldoende kennis van de bestrijdingsmethoden en middelen tegen ongedierte, maar houden zich ook aan de voorschriften die aan deze producten zijn gekoppeld.

Ongedierteproblemen of problemen op het gebied van hygiëne kunnen een bedrijf fundamentele schade toebrengen.

De goodwill, veiligheid, omzet en winst kunnen bij een naar buiten tredend ongedierteprobleem worden geschaad. Voorts kan een bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor veroorzaakte schade door ongedierte. Het is daarom noodzakelijk om te weten waar, hoeveel en welk ongedierte aanwezig is in bepaalde ruimten. Ongediertepreventie en -bestrijding is dus goed ondernemen.

Documentatie ongedierte