Kruipruimte en vochtproblemen

Bel gratis met:

0800-2123

Kruipruimte en vochtproblemen

Isolerende bodemafsluiter

De kruipruimte onder uw huis is vaak een plaats waar zich vocht ophoopt. De bodem kan drassig zijn of er kan constant een laag water in de kruipruimte staan. De aanwezigheid van vocht in de kruipruimte van uw woning kan leiden tot condensatie en schimmelvorming.

Dergelijke vochtproblemen dienen nauwkeuriger bekeken te worden en de aanwezigheid van vochtminnend ongedierte, steekvliegen, zilvervisjes, slakken en pissebedden. Vervolgens dient de oorzaak van het probleem bestreden te worden.

De oplossing ter bestrijding van vochtproblemen in de kruipruimte zijn het aanbrengen van een bodemafsluiter. Hiermee wordt het vochtprobleem opgelost.

Op dit moment gebruiken wij twee oplossingen, te weten; isolerende bodemafsluiter en Neopixels bodemisolatie.