Duiven en andere vogels

Bel gratis met:

0800-2123

Duiven en andere vogels

Vogeloverlast door duiven, meeuwen, spreeuwen, mussen, roeken, kraaien en kauwen vormt een bedreiging voor de veiligheid en gezondheid van iedereen en kan leiden tot grote financiële schade.

Duiven

Omdat er steeds meer verwilderde duiven komen, wordt de kans dat u er last van krijgt ook steeds groter. Duiven bevuilen met hun uitwerpselen onze kleren, straten en gebouwen. Door de bijtende uitwerpselen gaan dakbedekking en goten minder lang mee. Ook stukken natuursteen, die zijn verwerkt in gevels of standbeelden, worden door de duivenmest aangetast. Door ophoping van mest en nestmateriaal raken goten en regenpijpen verstopt. Het gevolg is lekkage.

De nesten en uitwerpselen van de duiven hebben een grote aantrekkingskracht op diverse insecten, zoals vlooien, diverse bloedzuigende insecten, mijten, teken en diverse keversoorten. Diverse van deze insecten kunnen een bedreiging vormen voor het welzijn en de gezondheid van mensen.

Tenslotte zijn er de gezondheidsrisico's aangaande zieke en besmette duiven en hun uitwerpselen voor de mens. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat diverse pathogene micro-organismen in duiven worden gevonden, waaronder E-coli 0157, cryptococcus spp., listeria spp., chlamydia psittaci en salmonella spp. De bekendste op de mens overdraagbare ziekte van duiven is Ornithosis en wordt in de overgrote meerderheid van stadsduiven aangetroffen.