Missie & visie

Bel gratis met:

0800-2123

Missie & visie

Lamon Bedrijfshygiëne B.V. is een bedrijf die zich wil onderscheiden van andere ongediertepreventie en bestrijdingsbedrijven door het leveren van goede kwaliteit.

Hierbij zijn enkele kenmerken van de bedrijven belangrijk

  • Er wordt een eigen visie gehanteerd.
  • De aanwezige vakkennis is groot. Hierdoor heeft ze een voorsprong wanneer het gaat om het leveren van producten en diensten.

Gemaakte afspraken worden gerespecteerd

  • De prijzen zijn reëel gecalculeerd.
  • Door de korte, duidelijke lijnen is goed en snel in te springen op de wensen van de klant.
  • De medewerkers werken volgens de vastgelegde procedures.
  • Lamon voldoet aan de wettelijke eisen, voortvloeiende uit de in Nederland van kracht zijnde veiligheids-, arbeids- en milieuwetgeving.