Expert op het gebied van zwam- en vochtbestrijding

 • Neem contact op:info@lamon.nl
 • Ons adres:Produktieweg 8, Roden
  Markerkant 1303 a, Almere
 • Openingstijden:Gesloten

Zouten

Hygroscopische zouten zoals chloriden, nitraten en ammoniakzouten zijn afkomstig uit de bodem of ontstaan door contact van het metselwerk met afvalwater, meststoffen, strooizout, … Ze absorberen vocht uit de lucht, kunnen daarom niet droog worden verwijderd en vormen geen uitbloeiingen.

Chloriden komen vaker voor in kuststreken, op plaatsen waar frequent strooizout en chloridehoudende reinigingsmiddelen worden toegepast.
Ammoniakzouten ontstaan door het uitlogen van organische resten.
Nitraten zijn eerder het gevolg van mestophoping (zolders met duivenoverlast, defecte riolering, stallingen, …)

Er zijn drie soorten van hygroscopische zouten te onderscheiden:

 • 1. Kristallisatie:
  Bij uitdroging zullen de zouten uitkristalliseren en zorgen voor degradatie van de baksteen.
 • 2. Hydratatie:
  Hygroscopische zouten onttrekken vocht uit de omgeving en verhogen de vochtigheid in de muur. Bij hoge zoutconcentraties kunnen vochtplekken zichtbaar worden.
 • 3. Corrosie:
  Combinatie van zout en vocht vormt een uiterst corrosieve omgeving die metalen aantast.

Voorafgaand aan de behandeling wordt de aangetaste zone getest op in water oplosbare zouten en de pH-waarde vastgesteld. Vervolgens worden aanpalende vloeroppervlakken beschermd met specifieke aandacht voor natuursteen.

Minerale zouten

De meeste mensen associëren de witte uitslag met buitenmetselwerk, maar ook op sommige nieuwe bakstenen ziet men weleens witte uitslag. De witte uitslag op de muren ontstaat door vocht. In het metselwerk zitten zouten die naar de buitenkant van de muur worden getransporteerd. Eenmaal in de buitenlucht, binden deze zouten zich met de koolstofdioxide in de lucht en kristalliseren ze uit tot een wit waas.
Er zijn drie vormen van uitslag te onderscheiden. Hoewel deze drie vormen een vrijwel identieke uitslag hebben, ligt het onderscheid in het chemische component van de uitslag.

Zoutuitslag
De meest voorkomende uitslagvorm. Deze uitslag ontstaat door natrium- en kaliumsulfaten tijdens of vlak na de bouw. Vooral als het metselwerk te vochtig is kan er extra heftige uitslag ontstaan.

Kalkuitslag
Het koolzure zout van calcium dat in het cement zit, lost op in het vocht en treedt samen met dit vocht naar buiten. Eenmaal op de buitenmuur droogt het vocht op en de kalk blijft achter.

Gipsuitslag

We dienen te melden dat een combinatie van verschillende vochtproblemen ook mogelijk is.

Neem contact op