Expert op het gebied van zwam- en vochtbestrijding

  • Neem contact op:info@lamon.nl
  • Ons adres:Produktieweg 8, Roden
    Markerkant 1303 a, Almere
  • Openingstijden:09.00 uur - 17:00 uur

Houtaantasters

Houtaantasters zijn er ook in de vorm van insecten. De houtworm en de boktor kunnen flinke schade aanrichten. De insecten vormen met name een bedreiging voor dragende, houten balken. Het ontdekken van de insecten is moeilijk, doordat de sporen pas zichtbaar zijn als de insecten uitvliegen  wanneer ze volwassen zijn. Bij de houtworm is dit na zo’n drie tot vijf jaar, bij de boktor zelfs vijf tot tien jaar. De kans is groot dat er dan weer nieuwe eitjes of larven in het hout zitten, waardoor het probleem zich blijft voordoen. Lamon bestrijding & bescherming zorgt voor een deskundige aanpak van deze problemen met een team van goed opgeleide specialisten.

HoutwormbestrijdingHoutkeverbestrijdingSpinthoutkeverbestrijdingHuisboktorbestrijdingBonteknaagkeverbestrijdingHoutconserveringGassing houtaantasters

Hoe herkent u houtwormen of boktorren?

Wanneer u in of om het hout fijn boormeel of gaatjes ziet, is de kans groot dat er houtworm of boktor aanwezig is. De houtworm legt eitjes in naden en kieren van hout, waarna de larven zich naar binnen knagen. In de drie tot vijf jaar die volgen, verpopt de larve zich en wordt zo een kever. Deze kever knaagt vervolgens een weg naar buiten. Er zijn dan alleen nog gaatjes zichtbaar van de uitgevlogen kevers. Bij de boktor werkt dit ongeveer hetzelfde, alleen gaat het om meer eitjes, grotere, ovale gaten en vliegen de kevers na vijf tot tien jaar pas uit. Voordat de sporen van deze houtaantasters zichtbaar zijn, hebben de larven dus al diverse jaren gangen door het hout geknaagd.

Lamon garandeert succesvolle bestrijding

Lamon start eerst met een inspectie. Hierbij wordt gelet op de omvang van het probleem en de bouwkundige
staat van het hout. Dit resulteert in een compleet en overzichtelijk rapport. Zo wordt concreet gemaakt waar
het probleem zit. Op basis daarvan stelt de inspecteur een plan van aanpak op. Hierbij staat de veilige en complete verwijdering van de houtaantasters centraal, zodat problemen nu en voor de toekomst worden opgelost. Dankzij jarenlange ervaring krijgt u tien jaar garantie op de bestrijding. Kortom, een duurzame en effectieve oplossing.

Bestrijding door Lamon

De bestrijders van Lamon verwijderen indien nodig het aangetaste hout. Achtergebleven hout wordt gerepareerd en, waar nodig, worden delen vervangen. Daarna behandelen zij het hout met een bestrijdingsmiddel. Dit trekt zo’n twee centimeter in het hout en doodt de insecten zodra de larve uit het eitje komt. Waar nodig wordt het hout in de kern geïnjecteerd met dit middel. Hierbij wordt volgens de strengste veiligheidsnormen gewerkt. Na grondig ventileren is het houtworm- en boktorvrije huis weer toegankelijk. Op de volgende pagina leest u meer over hittebehandeling, een alternatieve en milieuvriendelijke aanpak.

Neem contact op